ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH

KidsUP hỗ trợ 3 loại thẻ kích hoạt theo thời gian sử dụng

tính năng

Gói 3 tháng Gói 1 năm Gói trọn đời
Miễn phí vận chuyển
Mã kích hoạt sử dụng trên 2 thiết bị
Không giới hạn số lần đổi máy
Mở khóa toàn bộ chương trình học
Tạo được nhiều tài khoản học
Lưu quá trình học tập theo tài khoản học
Học mọi lúc mọi nơi không cần kết nối Internet
Cập nhật chương trình liên tục miễn phí
Không tích hợp Quảng Cáo

KidsUP được giới thiệu bởi các kênh truyền thông uy tín nhất!